Hoofdcontent

Jeugdfonds Sport & Cultuur


Wil je graag meedoen, maar kun je het deelnemersgeld, cursusgeld of contributie niet betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld en ook eventueel benodigde materialen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.


Hoe doe ik een aanvraag?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen, dit gebeurt via een tussenpersoon. Neem contact op om een aanvraag te doen. De intermediair gaat uiteraard vertrouwelijk om met alle informatie! Dit zijn de tussenpersonen:

 

• Buurtsportcoach Team Waalwijk

De buurtsportcoaches zijn voor veel kinderen en ouders een vertrouwd gezicht. Ze organiseren sport- en spelactiviteiten in de wijken, geven gymles op basisscholen en/of zwemles. Stuur je vraag dus gerust aan bij de buurtsportcoach die je kent. Of mail aan buurtsportcoach@waalwijk.nl (onder vermelding van 'Jeugdfonds') 

- Elke Forkink (Buurtsportwerk)

mail: Elke.forkink@beweegburo.nl

- Ruud Gommers (basisschool Villa Vlinderhof)

mail: Ruud.gommers@beweegburo.nl

- Kim Heerkens (zwemjuf op Zwembad Olympia)

mail: Kim.heerkens@beweegburo.nl

- Rens van Heijst

mail: Rens.vanheijst@beweegburo.nl

- Claire Steijger

mail: Claire.steijer@beweegburo.nl

- Balder Veerkamp 

mail: Balder.veerkamp@beweegburo.nl

 

• Gemeente Waalwijk, TeamWijZ
mail: teamwijz@waalwijk.nl

t (0416) 683 456

 

• ContourdeTwern, WIJ-diensten
mail: wimsmits@contourdetwern.nl

 

• Kunstencentrum Waalwijk

mail: info@kunstencentrumwaalwijk.nl

t (0416) 56 16 16

 

• Jongerencentrum Tavenu

Roberto de Graaff

mail: robertodegraaff@tavenu.nl

t 06 – 43 88 75 28

 

• Stichting De Strohalm

mail: info@destrohalm.nl

 

De stappen op een rij
Stap 1: Vraag een tussenpersoon om een aanvraag voor je te doen.
Stap 2: De tussenpersoon doet, in overleg met jou, een aanvraag.
Stap 3: De tussenpersoon hoort meestal binnen drie weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat jou dat weten.
Stap 4: Je kunt je kind nu aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil.
Stap 5: Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.