Hoofdcontent

Aangepast Sporten

Heb jij een beperking en wil je graag sporten/bewegen?

 

Sport is leuk, gezond en goed voor de sociale contacten. Iedereen wil sporten, ook kinderen met een beperking. Sporten op je eigen niveau en passend bij je mogelijkheden, dat kan met het Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant.

 

Het Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant is een samenwerkingsverband van 7 gemeenten rondom Tilburg, waaronder gemeente Waalwijk. Eén van de mogelijkheden die het Steunpunt biedt om kinderen met een beperking te stimuleren om te gaan sporten of bewegen, is de inzet van de sport- en beweegcoach. 

De Sport- en beweegcoach voor kinderen met een beperking

De sport- en beweegcoach kan ingezet worden voor kinderen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking. Ook kinderen met een chronische of psychische aandoening of een stoornis in het autistische spectrum kunnen worden begeleid. De bedoeling is om door een intensieve (tijdelijke) begeleiding de stap naar sport- en beweegaanbieders makkelijker te maken.

 

Hoe verloopt het sport- en beweegcoachtraject?

1. In een intakegesprek wordt samen met jou (en ouders) onderzocht welke sport- of beweegactiviteit(en) je zou willen gaan doen.

2. Vervolgens zoeken we sport- of beweegaanbieders waar je kennis kunt maken met de sport- of beweegactiviteit waar jouw voorkeur naar uitgaat. Als het mogelijk is binnen het reguliere sport- of beweegaanbod, waar nodig aangepast.

3. De sport- en beweegcoach geeft  een advies op maat en verzorgt de contacten met de sport- of beweegaanbieder.

4. Tijdens de kennismakingsperiode bij de sport- of beweegaanbieder van jouw keuze, kun je worden begeleid door de sport- en beweegcoach.

5. Ook nadat je je hebt aangesloten bij de sport- of beweegaanbieder houdt de sport- en beweegcoach regelmatig contact met jou (en ouders) en de sport- of beweegaanbieder. Indien nodig biedt de sport- en beweegcoach ook dan ondersteuning aan jou (en ouders) en/of sport- of beweegaanbieder.

 

Als je kind graag wil sporten of bewegen en niet weet wat hij/zij wil doen of waar dat kan, neem dan contact met me op:

 

Ben de Fretes

Sport- en beweegcoach

t: 06- 15 88 18 86

e: sportcoach@tilburg.nl